מחול אחרון ופרידה 2015 – אורנה גלס – דברי פרידה – וידאו